หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 
   
HOTNEWS
อบต.ตลาดใหม่ เริ่มสำรวจภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ตั้งแต่18ตุลาคม2565 เป็นต้นไป เวลา08.30-16.30 น.
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ Brother MFC-L2715DW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิ์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมารถแบคโฮเพื่อขุดลอกในพื้นที่ตำบลตลาดใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]จ้างจ้างตัดหญ้าตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ตำบลตลาดใหม่ จำนวน 7 เส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]จ้างจ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลตลาดใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]ซื้อัจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2566 ]ซื้อัจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 หมู่ที่ 5 (บ้านนายสิริ ธีระยุทธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 หมู่ที่ 4 (บ้านนายสำเนียง คงสุวรรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 หมู่ที่ 1 (บ้านนายบุญทิ้ง เกษรสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 หมู่ที่ 5 (บ้านนายสิริ ธีระยุทธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 หมู่ที่ 4 (บ้านนายสำเนียง คงสุวรรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 หมู่ที่ 1 (บ้านนายบุญทิ้ง เกษรสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 หมู่ที่ 5 (บ้านนายสิริ ธีระยุทธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 หมู่ที่ 4 (บ้านนายสำเนียง คงสุวรรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 หมู่ที่ 1 (บ้านนายบุญทิ้ง เกษรสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 หมู่ที่ 5 (บ้านนายสิริ ธีระยุทธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 หมู่ที่ 4 (บ้านนายสำเนียง คงสุวรรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 หมู่ที่ 1 (บ้านนายบุญทิ้ง เกษรสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4 กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4 กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4 กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4 กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4 กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลตลาดใหม่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2566 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลตลาดใหม่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2566 ]ซื้อจัดซื้อถังดำมีฝาปิด จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
  โทรศัพท์ : 035-610-756
  โทรสาร : 035-610-757
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่
  จำนวนผู้เข้าชม 5,958,375 เริ่มนับ 9 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10